Lov crvenperke

Sve o tehnikama i plovkarenju..

Moderator: Masterbih

Post Reply
User avatar
Barjak
Ribarcina
Ribarcina
Posts: 320
Joined: 30 Jun 2012, 15:13
Location: Paracin

Lov crvenperke

Post by Barjak » 13 Sep 2012, 08:53

Kada leti idete na pecanje, za vreme onih toplih, suvih i suncanih dana,od maja do oktobra, crvenperka je pravi izbor i zabava. Ova riba prosto obozžava toplinu i suncevu svetlost i hrani se gotovo samo tada. Po obliku usana možze se zakljuciti da se crvenperka hrani sa površsine, mada ni ovo nije pravilo, i to insektima koji padaju u vodu sa obale. Pri hranjenju oslanja se dosta na culo vida, te otuda voli bistru vodu. Ovu osobinu crvenperke treba imati uvek u vidu. Ukoliko vas crvenperka spazi na obali, vrlo brzo ce pobeci.
Kako se najcešsce zadržzava na mestima sa mirnom vodom tamo je i treba trazžiti. Omiljena mesta su vode pune rastinja, pojas šltrave i trske u kojem ima dosta hrane, kao i mesta ispod drveca sa koga mogu padati insekti, ali je obavezno da površsina vode bude osuncana. Pojas trske i štrae joj daje dodatnu sigurnost od njenog najveceg neprijatelja - sštuke. Otuda kada pecate šstuku, crvenperka mozže biti idealan mamac.
Najcešsci nacin ribolova crvenperke je plovk. Plovak treba da je mali,osetljiv, oblika lopte. Treba koristiti sporotonuce mamce: koricu hleba, hlebnu ružzu, kastere, plivajuci keks i crve. Olova treba tako podesiti da se plovak podigneš sto pre. Pokazalo se da je bolje koristiti više sitnih olovaca nego jedno krupnije.Razlog je ovome taj šsto crvenperka uzima cesto mamac u fazi tonjenja. Plovak mora biti dobro balansiran i zbog same tehnike ribolova, koja podrazumeva stalno pokretanje - vibriranje mamaca oko žzeljene dubine. Ako nakon par minuta nema udarca, nije lošse ponovo zabaciti. Najveci realni problem pri pecanju ovom metodom su jata sitne ribe od kojih crvenperka cesto ni ne moze da dodje do izrazžaja. Treba imati u vidu plasšljivost ove vrste. Jato crvenperki se rastura na najmanje uznemiravanje vodene povrsšine. Zbog toga, vodi prilazite polako i oprezno.Bez obzira na sve, vrlo cete retko upecati više od jedne ili dve crvenperke iz jednog jata.
Crvenperke možzete pecati i plovkom bez ikakvog opterecenja i mamcem na samoj površsini vode. Plovak odmaknite oko 60 cm od mamca, a na 30 cm od mamca stavite najmanje olovce koje imate. Velike crvenperke obicno plivaju na dubini od oko 1 m i rado iz dubine napadaju sporotonuci površsinski mamac. Mesni crvici, komadici kore hleba, hlebna ružza, kasteri i pseci keksici su idealni za ovaj nacin ribolova.
Da bi se izbegla cesta zabacivanja, koja su neophodna zbog osnova ribolova crvenperke, a to je neprestalno sšetanje mamcem gore dole, koristi se vagler plovak. Vagler plovak treba da je dovoljne velicine i sa dovoljno prostranom ušdicom možze omoguciti nesmetano klizanje najlona. Iznad udice, a ispod plovka postavlja se olovo dovoljne tezžine da ispravi plovak, a iznad plovka postavlja se granicnik - stoper, koji sprecava da najlon ceo isklizne kroz omcu vaglera i na taj nacin odredjuje maksimalnu dubinu ribolova. Tehnika je jednostavna: kada dovedete plovak na žzeljeno mesto, vrh šstapa podižzete i spušstate. Jedinoš sto treba da pazite je da ne dignete previšse vrh stapa, što bi izvuklo i plovak van vode. Vagler birajte da bude najmanji moguc, a ukoliko koristite vece vaglere opteretite ih višse kako bi višse utonuli i davali manji otpor ribi kada uzme mamac. Nije lošse vagler potopiti sve do antene, koja treba da bude šsto tanja.
Umesto vaglera, mozže se koristiti i providna vodena kugla manjih dimenzija jer veca proizvodi jak pljusak prilikom dodira sa povrsšinom vode, pogotovo ako se izbacuje na vecu daljinu. Jato crvenperki se lako mozže uplasšiti i razbezžati usled nepazžljivog ubacivanja hrane. Medjutim, ove ribe se manje plasše od montažze unete u vodu i bez zazora prihvataju i mamac na vecoj udici.
Ponekad se mogu uloviti i vestackom mušsicom. Crvenperka spada u malobrojne ribe koje se uspešno love na mušsice, ukoliko posle njihovog dodira sa povrsšinom vode nastanu "izdajnicki"kružizi. Talasici na vodi ce svakako privuci pažznju crvenperke koja traga za insektima.
Pribor za ribolov crvenperke je karakteristika koje su date dalje u tekstu.Štap streba da bude lak i elastican, dužzine 3 do 4 m. Na stacionarnu šspulnu ili direktno vezom za vrh šstapa stavite najlon debljine najviše 0,12 mm mada je pravi najlon 0,10 mm i nosivosti 0,45 kg ukoliko pecate na cistoj vodi. Ukoliko u vodiima panjeva, trave i granja, ili se možze ocekivati šsaran ili linjak, nosivost najlona mora biti bar 1 kg. Velicinu udice usaglasite sa velicinom mamca. Ukoliko pecate na mesne crvice koristite udice velicine 20, a ukoliko koristite hleb ili kukuruzš secerac 12 ce biti odlican izbor.
Lovi se na glistu, kukuruz, hleb, crve, musšice, larve komaraca.Komadici prepecenog ili starog hleba magicno privlace crvenperku. Mesni crvici i sitne lauferke su se dobro pokazale. Kasteri su omiljeni krupnijim crvenperkama posebno kada se primamljuje površsinskom hranom. Plutajuci mamci kao šsto su korica hleba ili keks za pse mogu se koristiti za vreme toplih dana. U tom periodu i zeleni skakavci i muve mogu biti zanimljivi. Kada lovite krupnije crvenperke, probajte da na udicu 8 ili 10, zakacite hlebnu ruzžu, a na vrat udice nanizžete par mesnih crvica.
Primamljujete uvek po malo, kako bi voda isperd vas bila uvek mutna.Loptice hrane koja se ubacuje na dno treba da sadrzže delice koji ce se posle rastapanja loptica dizati ka povrsšini. U mesšavinu dakle treba dodati komade treseta ili komadice hlebne korice i kastere. Mešsavina treba da bude takvog sastava koji ce omoguciti brzo razlaganje ubacenih loptica, kako bi se raspadala vec pri samom dodiru sa vodom praveci fini oblak. Oblak bi trebao biti zžute, narandžjaste ili bele boje. Ukoliko primama koju pravite ili koju ste kupili ne pravi oblak ove boje,dobra je ideja dodati kesicu prehrambene boje prilikom kvasšenja primame.Ukoliko možzete da nadjete pinkije ili larve komaraca, dodajte ih u primamu.Medjutim, obratite pazžnju da se oni odmah razviju iz primame kako ne bi pali na dno, odakle ih crvenperka sigurno nece uzeti. Provereni, klasican nacin primamljivanja riba predstavlja fiksiranje na dnu komadica starog hleba u odgovarajucoj mrezži.
Crvenperke su u pravom smislu reci uporni i cvrsti borci, pa zbog toga zakacenu ribu treba sšto pre izdvojiti iz jata kako se ostale nebi uznemirile i razbezžale. Kapitalci se najcešsce nalaze u sredini jata ili ispod njega.
Manifestacija ugriza kod plovka je karakteristicna. U prvom trenutku, plovak se blago izdižze iz vode i krece u stranu, što je posledica uzimanja i nosšenja mamca. Sa udicom, crvenperka ponese i koje olovo, tako da plovak višse nije otezžan kao na pocetku. Nakon toga, kada crvenperka oseti tezžinu u ustima, krece u dubinu, što se manifestuje naglim tonjenjem plovka. U tom trenutku treba kontrirati.

Post Reply

Return to “Tehnike”